Vi adderar värde

Vi brinner för att hjälpa bra företag att bli ännu bättre.

Investeringar

Vi har stor respekt för ledningens erfarenhet och kompetens och utvecklar bolagets strategi och mål tillsammans med dem. Med ett stort engagemang, kompletterande kompetens, nya perspektiv och tydliga ägardirektiv kan vi bidra till en snabbare utveckling och värdeskapande.

Företag

Tillträde

Kategori

Utveckling sedan tillträde (omsättning)

Omsättning

Exit

Jay Solutions

2023

Mjukvara mot förmögenhetsförvaltning

n/a

Parkman

2012

Parkeringsoperatör

+750%

Opter

2012

Mjukvara mot transportsektorn

+425%

Momentum

2016

Mjukvara mot fastighetssektorn

+71%

2022

Solid Park

2017

IT-driftsleverantör

+100%

2019

C-SAM

2011

Kabel-TV och fiberleverantör

+57%

2016

Plackers

2012

Tandtrådsbyglar

+52%

2020

Jay Solutions

2023

Mjukvara mot förmögenhetsförvaltning

n/a

Parkman

2012

Parkeringsoperatör

+993%

Opter

2012

Mjukvara mot transportsektorn

+500%

Momentum

2016

Mjukvara mot fastighetssektorn

+71%

2022

Solid Park

2017

IT-driftsleverantör

+100%

2019

C-SAM

2011

Kabel-TV och fiberleverantör

+57%

2016

Plackers

2012

Tandtrådsbyglar

+52%

2020

Aktiva

Företag

Tillträde

Kategori

Utveckling sedan tillträde (omsättning)

Omsättning

Exit

Jay Solutions

2023

Mjukvara mot förmögenhetsförvaltning

n/a

Jay Solutions grundades 2012 som en del av JAM Advisors och har sedan dess expanderat och etablerat sig som en "Best-of-breed" och mycket respekterad leverantör av rapporterings- och analysmjukvara till investerare, tillgångs-/förmögenhetsförvaltare, fonder och förmögna privatpersoner. Genom att kombinera proprietär och depådata med högkvalitativ tredjeparts finansiell -och marknadsdata levererar Jay en aggregerad och fördjupad portföljvy och möjliggör ett mycket konkurrenskraftigt förmögenhetsförvaltnings verktyg.

Med en marknadsledande position i Finland och en framgångsrik introduktion i Sverige har Jay bevisat sin position och är redo att fortsätta den internationella expansionen som ett fristående företag ägt av Bas Invest och dess nyckelpersoner.

Omsättningsutveckling

2 (MEUR)

n/a

Tillträde 2023

L12M 2022

EBITDA-utveckling

-0,4 (MEUR)

n/a

Tillträde 2012

L12M 2022

Företag

Tillträde

Kategori

Utveckling sedan tillträde (omsättning)

Omsättning

Exit

Parkman

2012

Parkeringsoperatör

+993%

Parkman är en parkeringsoperatör som sedan starten för tolv år sedan etablerats sig som ett av de största parkeringsbolagen i Sverige och opererar idag över 120 000 parkeringsplatser. Uppdragsgivarna är fastighetsägare, förvaltare och bostadsrättsföreningar som efterfrågar en hög kvalitet av driften.

Hörnstenarna i Parkmans arbete är kvalitet, kundfokus, och kunskap. Parkman har två affärsområden: operatör i parkeringshus och ytparkeringar samt leverantör och operatör av det bomfria parkeringssystemet AutoPay. Bas Invest är huvudägare sedan 2012.

Omsättningsutveckling

49 (MSEK)

536 (MSEK)

Tillträde 2012

L12M 2023

EBITDA-utveckling

-3 (MSEK)

30 (MSEK)

Tillträde 2012

L12M 2023

Företag

Tillträde

Kategori

Utveckling sedan tillträde (omsättning)

Omsättning

Exit

Opter

2012

Mjukvara mot transportsektorn

+500%

Opter är Nordens ledande SaaS bolag inom transportplanering. Bolaget utvecklar, säljer och implementerar ett marknadsledande transportplaneringssystem som underlättar verksamheten för över 450 transportföretag i Norden. Opters affärsmodell bygger på en standardiserad, anpassningsbar och ständigt utvecklad lösning som kunder betalar månadsvis för utifrån storleken på sin verksamhet. Opter är sedan 2021 listat på Nasdaq First North. Bas Invest är ägare sedan 2012.

Omsättningsutveckling

12 MSEK

72 MSEK

Tillträde 2012

L12M 2023

EBITDA-utveckling

1

15

Tillträde 2012

L12M 2023

Sålda

Företag

Tillträde

Kategori

Utveckling sedan tillträde (omsättning)

Omsättning

Exit

Momentum

2016

Mjukvara mot fastighetssektorn

+71%

2022

Momentum är ett SaaS-bolag som utvecklar, säljer och implementerar molnbaserade system för fastighetsförvaltning och energiuppföljning i Sverige. Inom fastighetsförvaltning erbjuder Bolaget plattformen Momentum Fastighet, vilket är ett heltäckande system för fastighetsägare och fastighetsförvaltare. Via Momentum Energi erbjuder Momentum en plattform för insamling, bearbetning och analys av energidata.

Under ägarperioden genomförde Bas Invest en rad åtgärder och aktiviteter. Utvecklade en ny vision och tydligare affärsstrategi, tillsatte en ny Vd, beslutad om omfattande och långsiktiga investeringar i produkten samt projektledde noteringen av Momentum 2021. Tämligen omgående efter förvärvet bidrog vi till att fatta ett strategisk viktigt beslut om att ställa om affärsmodellen från kundanpassad, lokal driftad mjukvara till moderna standardiserade SaaS-lösningar. Bas Invest var huvudägare mellan 2016 till 2022 då Bolaget såldes till konkurrenten Aareon som ägs av Private Equity-fonden Advent.

Omsättningsutveckling

56 MSEK

96 MSEK

Tillträde 2016

Exit 2022

EBITDA-utveckling

7

32

Tillträde 2016

Exit 2022

Avkastning på investerat kapital (MoM)

>25x

Årlig avkastning på investerat kapital (IRR)

>70%

Sålt till

Aareon (Advent)

Företag

Tillträde

Kategori

Utveckling sedan tillträde (omsättning)

Omsättning

Exit

Solid Park

2017

IT-driftsleverantör

+100%

2019

Solid Park, grundat 2005, var ett svenskt IT-bolag grundat i Västerås med lokal representation även i Stockholm, Katrineholm, Norrköping, Motala och Linköping. Solid Park erbjöd bl.a. IT-Drift, systemutveckling, systemförvaltning och IT-infrastruktur. Vid förvärvstillfället pågick en konsolidering och ökad konkurrens om de stora kunderna. Bas övergripande strategi var att Solid Park skulle positionerna sig som den ledande regionala aktören i Västmanland och Östergötland.

Under ägarperioden ställde Bas om bolaget till ett mer sälj -och marknadsorienterat bolag, ökade de återkommande intäkterna (konverterade kunder från konsulting till drift samt ökade driftintäkter), genomförde två tilläggsförvärv och utvann signifikanta synergier. Bas Invest var huvudägare mellan 2017 och 2019 då bolaget såldes till EQT (Iver).

Omsättningsutveckling

165

330

Tillträde 2017

Exit 2019

EBITDA-utveckling

15

32

Tillträde 2017

Exit 2019

Avkastning på investerat kapital (MoM)

4.4x

Årlig avkastning på investerat kapital (IRR)

150%

Sålt till

Iver (EQT)

Företag

Tillträde

Kategori

Utveckling sedan tillträde (omsättning)

Omsättning

Exit

C-SAM

2011

Kabel-TV och fiberleverantör

+57%

2016

Bas Invest blev delägare i C-Sam 2010. C-Sam bedrev ett eget kabel-TV nät i Södertälje och bolaget drevs med målsättningen att vara en lokal leverantör med nät, personal och kunder från orten.

Under Bas Invest delägarskap genomfördes tre större satsningar: i) geografisk expansion till närliggande kommunen Nykvarn inklusive byggnation av fiber; ii) rekrytering av en ny extern Vd samt en ompositionering av bolaget från ett TV-centrerat bolag till ett bredbandsbolag med fiber som bärande nät. Efter nästan 7 år i Bas Invests ägo förvärvade Telia bolaget.

Omsättningsutveckling

23

36

Tillträde 2011

Exit 2016

EBITDA-utveckling

10

15

Tillträde 2011

Exit 2016

Avkastning på investerat kapital (MoM)

3.7x

Årlig avkastning på investerat kapital (IRR)

44%

Sålt till

Telia

Företag

Tillträde

Kategori

Utveckling sedan tillträde (omsättning)

Omsättning

Exit

Plackers

2012

Tandtrådsbyglar

+52%

2020

Bas Invest förvärvade Plackers 2012 som då var marknadsledande i Sverige på tandtrådsbyglar och mellanrumsborstar. Produkterna såldes till samtliga apotekskedjor och de ledande dagligvarukedjorna.

Under Bas Invests ägo utökade bolaget sin distribution till fler dagligvarukedjor samt E-handlare, expanderade till övriga länder i Norden, och befäste sin marknadsposition i Sverige. Bolaget såldes 2020 till Perrigo.

Omsättningsutveckling

23

35

Tillträde 2012

Exit 2020

EBITDA-utveckling

9

12

Tillträde 2012

Exit 2020

Avkastning på investerat kapital (MoM)

2.6x

Årlig avkastning på investerat kapital (IRR)

24%

Sålt till

Perrigo