Vi adderar värde

Vi går till jobbet varje morgon för att bidra till att utveckla företag och dess medarbetare till att nå sin fulla potential.

Om oss

Bas Invest är ett privatägt investmentbolag som med egna pengar och stort engagemang, hjälper några få utvalda företag att nå sin fulla potential.

Vi bygger vidare

Vi vill att bolag vi investerar i skall ha en bevisad affärsmodell och att bolaget går att utveckla genom operationella förbättringar, geografisk expansion, produkt- eller tjänsteutveckling eller genom förvärv. Vi tror på evolution och inte revolution. Vi vill bygga vidare på det bolagen gör bra och tillföra nya perspektiv. Tillsammans med modiga och ambitiösa individer utvecklar vi bolagens strategi och mål för att nå sin fulla potential.

Hand i hand

BAS Invest adderar till kapital, kunskap och framförallt nya kollegor. Vi är ständigt närvarande och arbetar aktivt tillsammans med befintlig ledning och ägare för att utveckla både företagets och varandras potential.

Vi adderar värde

Vi går till jobbet varje morgon för att bidra till att utveckla företag och dess medarbetare till att nå sin fulla potential. Vi vet av erfarenhet att nästan allt kan bli bättre när kompetenser möts och erfarenheter stöts och blöts och vi är inte rädda för att fatta de beslut som är långsiktigt rätta för våra bolag.

Vi gillar branscher och företag som uppfyller något av dessa kriterier:

Omsättning 50 – 250 MSEK

Möjlighet för Bas Invest att bli majoritetsägare eller minoritetsägare med inflytande

Bolag inom service- och tjänstesektorn med en stark marknadsposition

Mjukvarubolag med återkommande intäkter (SaaS)

Fragmenterade branscher med konsolideringsmöjligheter

Produktbolag med starka varumärken

Bolag som söker kapital för att tillvarata tillväxtmöjligheter

Typsik ägarsituation kan vara:

Bolag som söker en ny aktiv ägare

Realisera en del av det värde som skapats

Utköp av passiva delägare

Generationsskiften

Stark organisk tillväxt