Vi bidrar till att göra bra bolag bättre

Parkman - Parkeringsoperatör med verksamhet över hela Sverige, som driftar över 100.000 parkeringsplatser

Vi bidrar till att göra bra bolag bättre

Momentum Software - Svenskt mjukvarubolag som utvecklar affärssystem och digitala verktyg för fastighetsbranschen

Bas Invest är ett privatägt investmentbolag med ett industriell synsätt, vilket möjliggör ett långsiktigt, aktivt och värdeskapande ägande.

Vi investerar våra egna pengar i utvecklingsbara företag med bevisade affärsmodeller. Vi vidareutvecklar företag tillsammans med företagsledningen genom att vara aktiva och ansvarsfulla ägare. För att skapa långsiktiga värden har vi ett operationellt förhållningsätt.

Vi står för ett jordnära och gediget ägarengagemang med rötterna i en mångårig erfarenhet från entreprenörskap och aktivt ägande.

Vi bidrar till att göra bra bolag bättre.

Portföljbolag

Parkeringsoperatör med verksamhet över hela Sverige, som driftar över 100.000 parkeringsplatser

Läs mer

Fleet management system som används av ca 400 transportföretag i Norden

Läs mer

Svenskt mjukvarubolag som utvecklar affärssystem och digitala verktyg för fastighetsbranschen

Läs mer

Team

Paul Rönnberg

Johan Jacobowsky

Seth Allbäck

Robert D'Agostino